Vässa ditt Budskap med hjälp från copywriter

Kommunikation från M&CO Halmstad bidrar till att teknikföretag växer, fastighetsbolag säljer slut på lägenheter, hallänningar väljer vårdcentral, fransmän köper svenska transporttjänster och laholmare står i kö till grillad korv. Bland annat.

Det skrivna ordet har stark förändringskraft som påverkar dina kunder, medarbetare och människor i företagets omvärld.

Fokusera på dina unika konkurrensfördelar

Avspeglar ditt huvudbudskap dina unika konkurrensfördelar? Ibland kan behov finnas att vässa budskapet ur kundperspektiv. Behöver du en diskussionspartner och goda råd är vi gärna en del i den processen.

Ofta tar vi upp:

  • Vilka är dina viktigaste produkt- och kundsegment?
  • Vilka är dina viktigaste konkurrenter?
  • Är konkurrensfördelarna desamma inom varje segment?

Arbetet syftar till att hitta, lyfta fram och förstärka företagets långsiktigt unika konkurrensfördelar. En tydlig plattform hjälper dig att bygga varumärket genom relevanta kanaler oavsett om du vill ha en stabil bas av lojala, återkommande kunder eller om du behöver ha en kontinuerlig tillströmning av nya kunder. En insats som skapar en utmärkt plattform för att vässa budskap på hemsida och i andra kanaler som du använder.

Säg det på rätt sätt – M&CO Halmstad hjälper dig

Säljande budskap, informativ text eller reportage? Ibland behöver du en vass rubrik. Ibland produktbeskrivande text. Ibland berätta story om ditt varumärke. 

Ta hjälp från copywriter att vässa ditt budskap. Det kan handla om att sälja din tjänst, redigera text för ditt nyhetsbrev eller skriva för din webb.

Oavsett ditt behov upplever våra kunder ofta ett stort värde i att vi bidrar med köparperspektivet på ditt budskap. 

 

KONTAKTA OSS >

 

Kontakta M&CO om ett möte så lyssnar vi, diskuterar vad du kan ha nytta av och delar med oss av budskapsarbete från andra uppdrag. Ring 035 15 90 90 eller mejla  mats.persson@mco.se