grafisk profilering Förstärker lokal identitet

För ByggSjögren har vi moderniserat företagets grafiska profil och webbplats. Logotypen har fått en stilrenare form och det grafiska språket har förstärkts med Halmstadsiluett som kommunicerar företagets lokala identitet.

Webbplatsens förnyelse avser framför allt helt nytagna foton som starkare personifierar företaget, lyfter fram den lokala själen och visar hyresgäster som trivs i ByggSjögrens egna fastigheter.

I uppdraget för ByggSjögren ingår att implementera den nya grafiska profilen i annonsering, på fordon, byggskyltar och andra exponeringsytor för att synas brett på hemmamarknaden.