top of page

45 % upp på fyra år
– och bolaget förvärvas

ÖstorpsBevattning_Logo_RGB.png

Östorps Bevattning är specialiserat på bevattningssystem inom en rad olika användningsområden. Genom att erbjuda Sveriges bredaste bevattningsutbud bidrar Östorps lösningar till att bevattning görs på ett vatten- och energisnålt sätt. Stark tillväxt under de senaste åren har lett till att Östorps förvärvats under 2022. Ny ägare är skånebaserade Lyckegård som verkar för att ge lantbrukare bättre möjligheter att bedriva ett hållbart jordbruk.

Bevattning att lita på

Östorps, grundat 1969, har ursprung i bevattningsanläggningar för lantbruk. Efterhand har områdena blivit fler genom system för golfbanor, kyrkogårdar, parker,  fotbollsplaner m fl.

 

När M&CO kommer in i bilden 2018 upplever företagets ägare och vd Peter Johansson att Östorps erbjuder en bättre produkt än de två största konkurrenterna, men att dessa är mer kända på den svenska marknaden.

 

En satsning inleds på att flytta fram företagets position. Från att Peter sköter allt marknadsarbete på egen hand och vill frigöra tid, ger han oss förtroende som partner för att vidareutveckla varumärket.

 

Tillsammans med Peter påbörjar vi ett helhetsgrepp. Personliga kundkontakter är viktiga, dock finns behov av att effektivisera säljprocessen. Då incitament för köp skiljer sig mycket åt mellan kundkategorierna blir första steg att tydliggöra budskapet för varje område.

 

Varumärkesprofilen moderniseras genom förädling av logotyp, grafiskt manér och bildspråk.

 

Webben byggs om för att bli ett effektivare säljstöd. Utförligt innehåll för produktval och beställning gör att kunder och kundämnen nu kan skaffa sig mycket av eftersökt information via hemsidan.

 

Varumärkes- och webbutvecklingen följs av att ta marknadsföringen vidare. 2019 förstärks annonseringen via fackkanaler framför allt med sökmarknadsföring som inriktas på de två största kundkategorierna lantbruk och golfbanor. Nytt grepp i kanaler och kommunikation ger inte bara effekter inom sälj, det bidrar också till annan uppmärksamhet.

 

Östorps Bevattning utses till Gasellföretag 2020 av Dagens Industri och till Årets Företag Hållbarhet 2020 av Länsförsäkringar Halland.

 

När Lyckegård förvärvar Östorps Bevattning 2022 har omsättningen ökat till 44 MSEK, vilket innebär drygt 45 % upp på fyra år.

M&CO verktyg – Östorps Bevattning

Konkurrensanalys, budskapsplattform

Grafisk profil, varumärkesprofilering

Webbdesign, content och e-handel

Sökoptimering och Google Ads

Kommunikation, säljmaterial

”Att våra medarbetare har gjorts delaktiga i processen och att alla är nöjda med resultatet är betydelsefullt.”

Peter Johansson, VD

bottom of page