top of page

Om cookies och hantering av personuppgifter

Cookies

 

Cookies är små textfiler som lagras på din dator. Det finns olika typer av cookies:

 

Sessions cookies
Session cookies används under den tid användaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas tillfälligt på din dator och tas bort så fort du stänger ner din webbläsare.

 

Permanenta cookies
Permanenta cookies används för att tala om för användaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen senast samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats. Dessa finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem.

 

Hur använder M&CO cookies?

Nedan kan du se vilken typ av cookies som används på M&CO:s webbplats samt hur vi använder informationen som samlas in:

 

Nödvändiga cookies

Det här är cookies som möjliggör funktioner som säkerhet, identitetsverifiering och nätverkshantering. Dessa cookies kan inte inaktiveras.

 

Funktionscookies
Det här är cookies som samlar data för att komma ihåg de val du som användare gör för en bättre och mer personlig upplevelse.

 

Analyscookies
Det här är cookies som hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats, att upptäcka fel och att tillgå bättre statistik. Informationen ger en bild av användarintresse för olika typer av information så att vi kan anpassa hemsidans innehåll efter behov.

 

Marknadsföringscookies
Det här är cookies som samlar data om effektiviteten i andra kanaler som bidrar till besök på vår hemsida. Informationen utgör stöd för att anpassa hemsidans tillgänglighet via relevanta kanaler online.

 

Cookies för analys och marknadsföring från tredje part:

• Webbanalyssystemet Google Analytics använder vi till att mäta trafik och sammanställa statistik över intresse för olika typer av information.

• Webbverktyget Google Search Console använder vi till stöd för hög tillgänglighet för webbplatsen i Google, exempelvis upptäcka funktionsfel och att informationen är sökbar.

• Publiceringsverktyget Wix använder vi till att tillhandahålla besökare information om M&CO:s tjänster på ett lättillgängligt sätt. Verktyget använder vi även för att få en bild av hur besökare interagerar med vår webbplats.

 

För information om hur tredje parter hanterar cookies och personlig integritet, se: 

www.google.com/intl/sv/policies/privacy

sv.wix.com/about/privacy

Länkar

På M&CO:s hemsida förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

 

Ändra cookieinställningar
Du kan alltid ändra dina inställningar för användningen och omfattningen av cookies. I dina inställningar kan du blockera alla cookies eller välja att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Kom ihåg att nödvändiga cookies behövs om du fortfarande ska kunna använda vår webbplats.

 

Integritetsskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen), som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om dataskyddsförordningen (GDPR), på sin hemsida. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU.

Integritetspolicy                                                           

 

Behandlingen av personuppgifter

Vårt mål är att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på M&CO Reklambyrå AB. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetslagstiftningen och utifrån de riktlinjer som gäller inom M&CO Reklambyrå AB.

Personuppgiftsansvarig: M&CO Reklambyrå AB

När sker behandling av personuppgifter

M&CO behandlar dina personuppgifter när du:

  • Får information om våra tjänster via nyhetsbrev, e-post, fysiskt brev, m m.

  • Blir företagskund hos oss.

  • Har kontakt med oss i vår affärsverksamhet som tredje part (leverantör, samarbetspartner, medverkan i text och bild, m m).

  • Deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för benchmarking.

  • Anmäler dig till att delta i våra evenemang.

  • Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss.

  • Företräder företag (kontaktpersoner) med stöd av berättigat intresse från M&CO.

  • Söker kontakt med oss i övrigt.

 

Registrerade uppgifter

När företrädare för ett företag gör beställningar registreras namn på företagets kontaktpersoner, deras befattning, avdelningstillhörighet samt adress, telefonnummer och e-post till arbetsplatsen. När tredjepartsmedverkan förekommer registreras motsvarande uppgifter. För företrädare till företag med stöd av berättigat intresse från M&CO registreras motsvarande uppgifter.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. M&CO:s strävan är att inte registrera känsliga uppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, hälsa och sexualliv. Om du själv lämnar sådan information, till exempel inför ett besök att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du godkänner att uppgifterna finns lagrade hos oss.

 

Ändamål

De personuppgifter du lämnar via hemsida, brev, affärsmöte eller telefon upptas i vårt register och används för administration av förfrågningar, beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av M&CO:s tjänsteutbud.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar om anställning eller praktik hos oss, medverkar i text och bild, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina kontaktuppgifter endast för det ändamål du lämnat dem.

 

Utlämnande av personuppgifter

Vid beställningar och kontakter med oss kan den information som upptas i vårt register komma att lämnas ut till utomstående, dvs till personer och företag utanför M&CO i den utsträckning som krävs för att utföra beställningen. Detta gäller även för att administrera evenemang, rekrytering, undersökningar eller nå dig om du vill bli kontaktad av exempelvis en samarbetspartner.

I samtliga ovan nämnda situationer är M&CO personuppgiftsansvarig och de leverantörer som M&CO använder sig av, personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträdena har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som M&CO medger. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att följa myndigheters bestämmelser för att skydda dina personuppgifter.

Personuppgifterna kan även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut.

 

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande, dvs tillhandahålla tjänsten, produkten, utbildningen, fakturera, arkivera uppdragsmaterial, handlingar m m. Då våra åtaganden kräver tillgång till filer för eventuella följduppdrag, dokumentation om t ex upphovsmän till bilder och beställarens användarrätt till material ligger dina personuppgifter kvar utan fast tidsgräns eller du önskar att uppgifterna skall tas bort.

Du har rätt att begära information om vilka uppgifter vi på M&CO behandlar om dig som person. Om du anser att en uppgift om dig ska rättas/raderas kan du begära ändring såvida de inte utgör en nödvändig del av ett beslutsunderlag eller på annat sätt behövs för att M&CO ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser.

 

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. M&CO har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse.

bottom of page