top of page

Bygger och förädlar din marknadsföring

Att hitta nya kunder och bygga relationer börjar i kännedom om erbjudandet. Det kan innebära fokus på en viss kanal, eller dra nytta av flera olika kanaler. Smart taktik och en stark idé kortar vägen till marknaden.

Behöver du en reklambyrå i Halmstad för marknadsföringsstrategi, kreativa lösningar och bygga förtroende? Tillsammans med dig som marknadsansvarig skapar vi ord, bilder, grafik och presentationsmaterial för dina marknadsaktiviteter B2B eller B2C.

Smart taktik och stark idé

Så jobbar vi
Behovsanalys

Vi börjar med en behovsanalys av nuläge och vad som ska uppnås. Bra kommunikation bygger på att i grunden förstå behovet.

Lösning

Utifrån förutsättningarna lägger vi en plan för relevant insats och angreppssätt så att vägen till målet blir tydlig. Arbetet kan avse såväl kortare som längre projekt.

Effekt

Vi stämmer av före, under och efter arbetets gång så att det följer mål och förväntningar. Vi lägger vikt vid uppföljning av effekter.

Det här har vi gjort för andra.
Vad kan vi göra tillsammans?

Boka ett möte

Behov av att utveckla och förädla din marknadsföring? Sänd uppgifter så kontaktar vi dig.

Tack för ditt meddelande! Vi svarar snarast möjligt.

bottom of page