top of page

Marknadsföringsstrategi

Bra kommunikation börjar i strategin. Det lägger grunden till att både nå och engagera målgruppen. En bra strategi kan göra stor skillnad för att öka varumärkeskännedom och attrahera kunder.

Behöver du en marknadsföringsbyrå i Halmstad med strategisk kompetens? Tillsammans med med oss kan du få hjälp med plan för kanalstrategi, exponering och hur budskapet kan uttryckas i ord och bild. 

Digital strategi
Onlinestrategi transp.png

Digital strategi

Att din hemsida syns online börjar i sökoptimeringen. Den digitala strategin kan avse hur exponeringen ska utvecklas på en viss plattform, men även hur du kan dra nytta av flera kanaler.

 

Utifrån din målgrupp och ditt mål med exponeringen lägger vi en strategi för att synas på rätt plattform.

 

Tydligt mål hjälper dig att uppnå önskat resultat. Exempelvis att skaffa leads, trafik till hemsidan, köp i e-butik, nå din målgrupp eller öka medvetenhet om ditt varumärke. 

Effektmätningar ger underlag för att optimera kanalanvändning.

Kanalstrategi
Sikte transparent.png

Kanalstrategi

För effektiv marknadsföring gör onlinekanaler sällan ensamt hela jobbet. Traditionella kanaler som nyhetsbrev, DR, pressmeddelanden och exponering genom events är exempel som kan öka tyngd i marknadsföringen.

 

Utifrån din målgrupp, din geografiska marknad och ditt mål med marknadsföringen lägger vi en strategi för exponering via rätt kanaler. 

Tydligt mål hjälper dig att uppnå önskat resultat. Exempelvis att introducera en ny produkt, skaffa leads, driva försäljning eller öka medvetenhet om ditt varumärke. 

Vi lägger vikt vid uppföljning av effekter.

Copy- och skrivtjänster

Kommunikativ strategi

Den kommunikativa strategin kan avse det budskap du lyfter fram en viss marknadsaktivitet.

 

Är målet att driva försäljning eller att bygga kännedom om varumärket? Genom att kartlägga konkurrens, målgrupp och hur produkten skapar kundvärde lyfter vi fram produktens unika konkurrensfördel. Det förenklar att uttrycka budskapet i ord och bild.

Referensbild grafisk design

Lanseringsplan

Ta hjälp från oss med en lanseringsplan för en din produkt.

 

Utifrån din målgrupp, din marknad och ditt mål lägger vi en plan för introduktion och kontinuitet i marknadsföringen

Ett profilerande kommunikationskoncept för ditt erbjudande skapar enhetlighet för budskapet i flera kanaler.

 

Vi kan även projektleda genomförandet av aktiviteter, producera kampanjmaterial och följa upp effekter.

Det här har börjat i strategi för andra. Vad kan vi göra tillsammans?

bottom of page