top of page

Case – varumärkesuppdrag

Tillsammans med företagare gör vi jobbet för att realisera varumärkesvisioner. Allra bäst lyckas vi med små och medelstora företag. 

 

Bara under de senaste åren har vi haft glädjen att medverka till att ett flertal varumärken växer.

45 % upp på fyra år
– bolaget förvärvas

Östorps Bevattning är specialiserat på bevattningssystem inom en rad olika användningsområden. Genom att erbjuda Sveriges bredaste bevattningsutbud bidrar Östorps lösningar till att bevattning görs på ett vatten- och energisnålt sätt. Stark tillväxt under de senaste åren har lett till att Östorps förvärvats under 2022. Ny ägare är skånebaserade Lyckegård som verkar för att ge lantbrukare bättre möjligheter att bedriva ett hållbart jordbruk.

Refrensmotiv varumärkescase

Växer globalt med kundunika portar

NORDIC door är en ledande leverantör av rullportar i Sverige. Under företagets drygt 30-åriga historia har portarna dessutom exporterats till mer än 35 länder. De egenutvecklade rullportarna bidrar till energibesparing och bättre arbetsmiljö i många olika verksamheter, från handel till industri. 

Tar marknad inom förnybart

Södra Hallands Kraft driver elnätet i den sydligaste delen av länet. Verksamheten bygger traditionellt på ensamrättsbaserad nätdrift. Under det senaste decenniet har parallellt företagets kommersiella tjänster inom el och energi växt kraftigt. I samband med energimarknadens omställning är SHK aktiva med framsynt lokalt utbud av produkter som solcellspaket, laddboxar och elavtal i eget varumärke.

Refrensmotiv varumärkescase
Refrensmotiv varumärkescase

Stabilt ökande listningsvolym

Den privata vårdcentralen Kattegattkliniken drivs av två läkare inom vårdkoncernen Praktikertjänst. Kattegattkliniken erbjuder hälso- och sjukvård i en personlig, bekväm och vänlig miljö. 2016 fick Kattegattkliniken sitt nuvarande namn samtidigt med flytt till nya lokaler. Sedan dess har verksamheten fortsatt att växa i antal listade patienter och i personal.

Växer i Sverige med fönsternisch

Nyebro Snickeri tillverkar fönster och dörrar i klassisk stil för kulturbyggnader, affärsfastigheter och villor runt om i Sverige. Många uppdrag utförs i genom arkitekt. Det 120-åriga företaget drivs i femte generationen. Satsning på smalare nisch har lett till stark uppgång i omsättningen.

Refrensmotiv varumärkescase
Refrensmotiv varumärkescase

Stärkt varumärke på hemmamarknaden

EliaExpress, grundat 1997, är ett av Hallands största transport- och logistikföretag med tjänster inom anläggning, recycling, specialtransporter och lagring. En satsning påbörjas 2013 för att stärka varumärket på hemmamarknaden. Det leder till uppköp av EliaExpress 2019 och att företaget får ytterligare muskler till verksamheten – med grafisk profil som står fortsatt stark.

bottom of page