top of page

Tar marknad lokalt med
förnybara lösningar

Logo SHK 3.png

Precis som namnet antyder är Södra Hallands Kraft är ett lokalt förankrat energiföretag i den sydligaste delen av länet. Verksamheten bygger traditionellt på att ansvara för områdets elnät som bedrivs med ensamrätt. Under det senaste decenniet har den tillkommande kommersiella delen av företagets energitjänster växt kraftigt. I samband med energimarknadens omställning är SHK aktiva med framsynt lokalt utbud av produkter som solcellspaket, laddboxar och elavtal i eget varumärke.

Enklare energivardag

Södra Hallands Kraft är kundägt av samtliga som bor i det lokala elnätsområdet. Kunderna utgörs av hushåll, företag, organisationer och offentlig förvaltning. Vårt samarbete inleddes redan i tidigt 2000-tal, huvudsakligen genom årlig grafisk produktion av företagets årsredovisning. Den i första hand betydelsefull i relationer med samhällsföreträdare.

 

Avregleringar och trender på energimarknaden gör att SHK i början av 2010-talet ställs inför ett val. Att antingen fokusera enbart på nätdriften eller också vidareutveckla energitjänsterna mot ett brett lokalt konsumenterbjudande. SHK väljer det senare. Det innebär behov av att förtydliga för kunder vad varumärket ska komma att stå för. Även om SHK bedriver verksamheten med brett förtroende. har företaget vid den tidpunkten en anonym roll för hushållen.

För att göra varumärket bredare känt initierar VD Tommy Karlsson 2014 en satsning. Första steg blir att ta fram en kommunikationsplan. Den blir startskott för utökad publik exponering med bland annat Öppet Hus-event, mer kundorienterad webb och regelbundna informationsbrev till samtliga nätanslutna i området.

 

2016 tar SHK beslut att starta elhandel i eget varumärke och därmed frångå samarbetet med Bixia för den lokala elförsäljningen. På uppdrag av Tommy gör vi en marknadsföringsplan för att lansera tjänsten. Enkelhet i erbjudande och lokal närhet bedöms gynna SHK. En kraftfull introduktion och kontinuitet i marknadsföringen gör att SHK efter två år når 35 % marknadsandel. Andelen växer därefter ytterligare.

 

Med fokus på hållbarhet omfattar utbudet även produkter som solcellspaket och laddboxar. Lokal service för enklare energiomställning.

Södra Hallands Kraft är utsett till Årets Hållbara Företag 2017 i Laholm.

 

De kommersiella tjänsterna överstiger sedan 2021 nätdriften i omsättning.

M&CO verktyg – Södra Hallands Kraft

Kommunikationsplan, varumärkesbudskap

Grafisk profil, varumärkesprofilering

Webbdesign, content och sökoptimering

Marknadsföringsplan, produktlansering

Profilerande årsredovisning, nyhetsbrev, event

”M&CO:s kommunikationsidé för att introducera elhandel har skapat engagemang i företaget för att genomföra marknadsaktiviteter som är helt nya för oss. Det goda samarbetet mellan alla involverade i kampanjen upplever jag som en av nycklarna till den oväntat stora responsen från kunder.” 

Tommy Karlsson, VD

bottom of page