StärkER varumärke och ny hemsida 

Östorps Bevattning utanför Laholm bedriver sedan 50 år en framgångsrik nisch inom system och produkter för bevattning. Ursprungligen till kunder inom lantbruk. Efterhand har fler kundsegment tillkommit som golfbanor, kyrkogårdar, fruktodlingar, trädgårdar och sportanläggningar.

Händelser hos konkurrenter har initierat en satsning med mål att flytta fram företagets position på den svenska marknaden. Ett inledande steg i processen är taget genom varumärkesarbete med budskap, logotyp, ny och utbyggd hemsida och e-butik.

Inledningsvis behövde huvudargumenten riktas tydligare för respektive kundkategori, detta stött av förarbete med att ringa in konkurrensfördelar. Förarbetet har utmynnat i en utmärkt plattform till hjälp i förnyelse av budskap och bildval – för hemsidan, annonsering och annan marknadskommunikation.

Den nya hemsidan har en design som mer distinkt avspeglar Östorps varumärke. Framför allt genom förnyat formspråk, tydlig navigation och guidande innehåll. Produktutbudet presenteras utförligt med guidande texter, bilder och filmer. Utrustning kan beställas via en omfattande e-butik med 1 500 produkter.

Hemsidan följer standarder idag för responsivitet, säkerhet och sökmotorvänlighet. I uppdraget har M&CO haft helhetsansvar för process och produktion i utmärkt samarbete med Östorps Bevattning och webbteknikleverantör.

Varumärkesarbetet har hittills även innefattat att förstärka grafisk identitet, framtagning av annons- och mässmaterial samt Google Ads.

Östorps Bevattning är utsett till Årets Företag Hållbarhet 2020 av Länsförsäkringar Halland.