top of page

Växer globalt med kundunika portar

NORDICdoor_Logo_2-rad_RGB.png

NORDIC door är en ledande leverantör av rullportar i Sverige. Under företagets drygt 30-åriga historia har portarna dessutom exporterats till mer än 35 länder. De egenutvecklade rullportarna bidrar till energibesparing och bättre arbetsmiljö i många olika verksamheter, från handel till industri. Företaget har en rikstäckande serviceorganisation. Portarna säljs internationellt genom återförsäljare.

Svensktillverkade rullportar sedan 1991

Portarna skapar bättre arbetsmiljö i många av Sveriges och Europas största företag. De effektiviserar arbetsflöde, ökar personsäkerhet och förstärker arbetstrivsel. Utifrån ett basprogram tillverkas portarna i kundspecifikt utförande efter behov av mått, utseende och funktion. 

 

Samarbetet inleddes redan i första halvan av 2000-talet. I takt med att produktprogrammet byggs ut verkar M&CO som partner för varumärkesutveckling.

2017 upplever företagets ägare och vd Ulf Håkansson att det är dags att ta ett förnyat helhetsgrepp för kommunikationen av NORDIC door. Händelser på marknaden bedöms gynna efterfrågan ytterligare på NORDICs portar.  

 

Samtidigt är portprogrammet utökat, produkterna förfinade och agenter tillkommit för den internationella marknaden.

 

Varumärkesbudskapet förädlas med fokus på fördelar som ökar i betydelse med förändringar i konkurrenssituationen.

 

Ett uppdämt behov finns då även att modernisera den grafiska profilen och att lyfta fram de nya porttyperna som tagits in i sortimentet.

 

Ombyggnad av webben effektiviserar säljstöd genom tydligare indelat utbud och guidning i produktval. Sökmarknadsföring bidrar till att förstärka exponering av utbud och varumärke.
 

NORDIC door tilldelas Global Award i Halmstad 2018.

2023 förstärker företaget produktprogrammet med ett nytt drivsystem till portar i eget produktvarumärke. Drivsystemet tar användarvänlighet till ytterligare nivå.

 

Under den senaste 10-årsperioden har omsättningen ökat med i genomsnitt 5 % årligen, med stabil lönsamhet.

M&CO verktyg – NORDIC door

Konkurrensanalys, varumärkesbudskap

Grafisk profil, varumärkesprofilering

Webb, content och sökoptimering

Grafik, säljmaterial, underhåll av hemsidan

”Tiden är mogen för oss att ta ett nytt steg. Händelser på marknaden tror vi kommer att gynna efterfrågan på våra portar. Upplägget för modernisering av hemsidan är rätt väg att gå. Produktuppdelning efter köparkategorier förstärker våra möjligheter att nå helt nya kunder.”

Ulf Håkansson, VD

bottom of page